06.04.2016

Od aprila 2016 v Belgiji cestnina za tovorna vozila

S 1. aprilom 2016 bo v Belgiji obstoje?o evrovinjeto zamenjal obra?un prevoženih kilometrov. V prihodnje bodo morala biti vsa tovorna vozila z najve?jo dovoljeno maso nad 3,5 tone opremljena s tako imenovano napravo „On Board Unit“ (OBU), ki bo beležila prevožene kilometre in izra?unavala cestnino. Za vas smo povzeli najpomembnejše informacije o napravi OBU in cestninski ureditvi v Belgiji.

 

Od 1. aprila 2016 velja za vsa tovorna vozila, ki presegajo 3,5 tone in uporabljajo belgijsko cestno omrežje, nova cestninska ureditev. Namesto evrovinjete bo cestnino, ki jo je treba pla?ati, sedaj obra?unavala na vozilo nameš?ena naprava „On Board Unit“. Višina cestnine bo odvisna od skupne mase vozila, emisijskega razreda in prevoženih kilometrov na posameznih odsekih. ?eprav obveznost pla?evanja cestnine na?eloma velja za vse ceste, je bila ve?ina le teh oproš?ena pla?ila, tako da pride cestnina do izraza le na avtocestah in v središ?u Bruslja.

 

Naprava On Board Unit: od aprila obvezna na belgijskih cestah

  

 

  

V prihodnje morajo biti vsa tovorna vozila opremljena z delujo?o in vklju?eno napravo „On Board Unit“ (OBU). Naprava, ki se namesti na vetrobransko steklo, s pomo?jo tehnologije GNSS (Global Navigation Satellite System) beleži prevoženo razdaljo na posameznem odseku in izra?unava cestnino. Nastavitev je preprosta, oskrba z elektri?no energijo pa v standardnem modelu poteka preko vti?a za cigaretni vžigalnik v vozilu. Naprava OBU mora biti pri vsaki vožnji po belgijskih cestah delujo?a in vklju?ena. Kdor v vozilu ne bo imel naprave OBU ali pa slednja v vozilu ne bo vklju?ena, lahko pri?akuje kazen.

 

Napravo OBU si lahko priskrbite na dva na?ina: bodisi preko spletnega naro?ila pri upravljalcu Satellic, pri ?emer se morajo podjetja registrirati v njegov sistem Road User Portal, bodisi z nakupom v enem izmed 53 prodajnih mest v Belgiji.

 

 

Za prijavo vaših vozil potrebujete naslednje podatke:

 

  

  • država izvora vozila
  • registrska številka
  • dovoljena skupna masa vozila
  • emisijski razred

  

 

Cestninske tarife na belgijskih cestah

Cestninske tarife se dolo?ajo glede na skupno maso in emisijski razred. Posamezne tarife si lahko ogledate v naslednji tabeli, kjer so prikazane v evrih na kilometer:

  

Emisijski
razred

Avtocesta €/km
(Bruselj – Flandrija – Valonija)

Središ?e Bruslja €/km

3,5 - 12 to

12 - 32 to

>32 to

3,5 - 12 to

12 - 32 to

>32 to

Euro 6

0,074

0,124

0,128

0,099

0,174

0,203

Euro 5

0,074

0,124

0,149

0,109

0,184

0,213

Euro 4

0,095

0,145

0,180

0,132

0,207

0,236

Euro 3

0,126

0,176

0,200

0,163

0,238

0,267

Euro 0-2

0,146

0,196

0,200

0,188

0,263

0,292

 

?e potrebuje dodatne informacije o novi cestnini za tovorna vozila v Belgiji, vam bo vaš svetovalec pri podjetju JÖBSTL z veseljem pomagal. Najpomembnejše spletne povezave:


Back to the archive
1
Partner im CargoLine Logistics Network

Kontakt

JÖBSTL Gesellschaft m.b.H.
Gewerbepark 1
A-8142 Wundschuh

T: +43 3135 501 - 0
F: +43 3135 501 - 19
E: office@joebstl.at
W: www.joebstl.at

Firmendaten