25.03.2015

Nov zakon: Francija prehiteva


Za tuje voznike, ki so v Franciji dejavni za kratek ?as, bodo v prihodnje veljali enaki socialni pogoji kot za Francoze in s tem tudi minimalna pla?a. Francoska vlada je ustrezen paragraf že vstavila v reformni osnutek za pospešitev gospodarstva. Uredba bo veljala za mednarodne transporte in kabotažo. O tranzitnem prometu v tem odlomku ni govora. Trenutno je minimalna pla?a v Franciji pri 9,61 evra/uro.

Zakon Macron velja takoreko? za sprejetega. Potrditi ga mora le še senat, druga zbornica parlamenta, preden se vrne v drugo branje v narodno skupš?ino. Ker je še potrebno izdelati in objaviti predpise o izvedbi, zakon, in z njim povezane predpise o minimalni pla?i za tuje voznike, ne more stopiti v veljavo pred sredino leta 2016. Vlada z dodatkom reagira na skrb panoge za cestni transport proti nepošteni konkurenci zaradi prevoznikov iz drugih evropskih držav, piše v izjavi prometnega sekretarja Alain Vidaliesa. Tuja transportna podjetja lahko v okvirju evropskih kabotažnih uredb neposredno na mednarodni transport znotraj sedmih dni opravijo tri transporte znotraj Francije, vendar se to ne kontrolira zadostno. Na sramotilnem stebru so predvsem prevozniki iz vzhodne Evrope, ampak tudi konkurenca iz zahodnih evropskih sosednjih držav. "Tuja transportna podjetja, za katera v Franciji vozijo vozniki in za katere ne morejo pokazati ustreznih dokazil, bodo v prihodnje preganjana zaradi dela na ?rno," napoveduje Vidalies. Francija se bo v Bruslju kot tudi pri drugih evropskih ?lanicah odlo?no zavzemala za standardizacijo socialnih pogojev za voznike v mednarodnem cestnem transportu in za evropsko agencijo, ki bo koordinirala kontrole cestnega prometa blaga. Veliki panožni zvezi FNTR in TLF pozdravljata iniciativo vlade. Pripomore lahko k postopni pridobitvi izgubljene konkuren?nosti v francoski panogi. Na?rtovani ukrepi so šli v pravilno smer, morajo pa jih izvajati naprej. Predvsem je potrebno še bolj omejiti kabotažo glede trajanja kot tudi glede števila operacij in tudi dosledno preverjati.??

Vir:http://www.dvz.de


Back to the archive
1
Partner im CargoLine Logistics Network

Kontakt

JÖBSTL Gesellschaft m.b.H.
Gewerbepark 1
A-8142 Wundschuh

T: +43 3135 501 - 0
F: +43 3135 501 - 19
E: office@joebstl.at
W: www.joebstl.at

Firmendaten