06.04.2016

Vpogled v logistiko: optimalna izmera tovora

Pri organiziranju transporta je treba vsak centimeter skladiščnega prostora načrtovati karseda natančno. Ker se želimo izogniti netočnim ali zgolj približnim vrednostim, prisegamo na kombinacijo našim potrebam prilagojenega sistema za izmero tovora in logistične programske opreme, kar nam zagotavlja optimirano tovorno prostornino, procese in storitve za stranke. Podajamo vam kratek vpogled v način delovanja tega sistema.

 

V logistiki pri na?rtovanju skladiš?nega prostora in transporta šteje vsak centimeter. Ro?no zbiranje in beleženje izmer in tež, kot je bilo to v preteklosti obi?ajno, sedaj upo?asnjuje delovni proces in lahko pri premalo ovrednotenih pošiljkah povzro?i tudi finan?no škodo.

 

Apache[1]: popolnoma avtomatiziran sistem za izmero tovora

 

Iz zgoraj omenjenih razlogov pri podjetju JÖBSTL zaupamo popolnoma avtomatiziranemu sistemu za izmero tovora: "Apache Portal System". Sistem je sestavljen iz merilne konstrukcije, ki visi s stropa, pod njo nahajajo?e se talne tehtnice, zaslona na dotik in ?italnika ?rtne kode. Blago se neposredno z vili?arja odloži na tehtnico, nakar ?italne glave merilne konstrukcije opti?no izmerijo njegovo dolžino, širino, višino in težo. Med samim merjenjem sistem izdela tudi fotografijo blaga, iz katere lahko po potrebi izbriše tako paleto kot tudi vili?arja. Poleg tega se paket evidentira z ro?nim opti?nim bralnikom oz. skenerjem. Preko zaslona na dotik lahko vnašate pomembne sekundarne podatke.

 

Neposreden prenos izmer v podatkovno bazo

 

Rezultati meritev in siva slika pogleda od zgoraj se nato preko vmesnika samodejno posredujejo programski opremi "lbase", s ?imer so ti podatki na voljo v podatkovni bazi lbase. Isto?asno s prenosom podatkov je izdelan lasten zapisnik o izmeri tovora, ki se s pomo?jo ?rtne kode samodejno dodeli pošiljki. Kadar se dejanske izmere razlikujejo od podatkov, ki jih je navedla stranka, lahko slednji nemudoma posredujemo ugotovljena odstopanja. Poleg transparentnosti za stranko ta digitalizacija ponuja naslednje prednosti:

 

  

  • optimiranje tovorne prostornine
  • učinkovito določanje podatkov o tovoru
  • ugotavljanje premalo ovrednotenih karakteristik
  • izključevanje obračunskih razlik
  • dosledno beleženje podatkov o pošiljki
  • zmanjšanje procesnih stroškov
  • izboljšanje storitev za stranke

 

Z omenjenim sistemom, ki je v uporabi od leta 2008, lahko uspešno izvedemo pribl. 350 pošiljk na dan. Programska oprema "lbase" nam že od leta 1997 služi kot platforma za upravljanje transportov in skladiš?enja. Kot prvi na podro?ju lbase smo ob?utno pripomogli k nadaljnjemu razvoju te programske opreme.

 

Opombe:

[1] Apache je v nemš?ini sinonim za "Automatische Paletten Charakteristik Erfassung", kar prevedeno v slovenš?ino pomeni slede?e: samodejno zbiranje karakteristik palet.


Back to the archive
1
Partner im CargoLine Logistics Network

Kontakt

JÖBSTL Gesellschaft m.b.H.
Gewerbepark 1
A-8142 Wundschuh

T: +43 3135 501 - 0
F: +43 3135 501 - 19
E: office@joebstl.at
W: www.joebstl.at

Firmendaten