Novosti

06.04.2016

Denis Miklin: vaš strokovnjak za prevoze v in iz Slovenije

Portret meseca: Denis Miklin, vodja naše slovenske podružnice. Njegova naloga je zagotoviti, da se naše prvovrstne storitve za stranke prenesejo tudi na slovenske ceste. V ta namen koordinira zapriseženo enajst?lansko ekipo in mo?no mrežo dolgoletnih partnerjev.Read more


06.04.2016

Vpogled v logistiko: optimalna izmera tovora

Pri organiziranju transporta je treba vsak centimeter skladiščnega prostora načrtovati karseda natančno. Ker se želimo izogniti netočnim ali zgolj približnim vrednostim, prisegamo na kombinacijo našim potrebam prilagojenega sistema za izmero tovora in logistične programske opreme, kar nam zagotavlja optimirano tovorno prostornino, procese in storitve za stranke. Podajamo...Read more


06.04.2016

Od aprila 2016 v Belgiji cestnina za tovorna vozila

S 1. aprilom 2016 bo v Belgiji obstoje?o evrovinjeto zamenjal obra?un prevoženih kilometrov. V prihodnje bodo morala biti vsa tovorna vozila z najve?jo dovoljeno maso nad 3,5 tone opremljena s tako imenovano napravo „On Board Unit“ (OBU), ki bo beležila prevožene kilometre in izra?unavala cestnino. Za vas smo povzeli najpomembnejše informacije o napravi OBU in cestninski ureditvi v Belgiji.Read more


06.04.2016

Kampanja proti razširjeni cestnini na obmo?ju celotne Avstrije

Na?rti nekaterih zveznih dežel za uvedbo razširjene cestnine na obmo?ju celotne Avstrije so naleteli na mo?no neodobravanje. Iz tega razloga je avstrijsko gospodarstvo pred kratkim za?elo obsežno informacijsko kampanjo z naslovom „Mega cestnina? Ne, hvala!“. Za vas smo povzeli najpomembnejše informacije in argumente na to temo.Read more


06.04.2016

Nagrada "Image Award Transport + Logistik": CargoLine med nagrajenci

Revija za logistiko "Verkehrsrundschau" je pred kratkim ponovno podelila nagrado "Image Award Transport + Logistik". Ta lestvica razvrš?a 100 vodilnih ponudnikov logisti?nih storitev glede na ugled, ki ga imajo na trgu. Naša mreža "CargoLine" je bila izbrana za najboljšo kooperacijo na podro?ju kosovnega blaga ter zasedla odli?no peto mesto.Read more


25.03.2015

Mocan ponudnik!

Kot strokovnjaki za jugovzhodno Evropo Vam ponujamo najboljšo, za Vas prilagojeno storitev za Vaše pošiljke. Najpomembneje pri tem pa seveda: definirane dneve odhodov in tranzitni ?asna vseh relacijah: za Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo, Makedonijo, Albanijo, Romunijo, Bolgarijo. Zraven prevozov nenevarnega blaga, za Vas zanesljivo opravimo tudi termo in ADR prevoze. Amel Seferagi?...Read more


25.03.2015

Nov zakon: Francija prehiteva

Za tuje voznike, ki so v Franciji dejavni za kratek ?as, bodo v prihodnje veljali enaki socialni pogoji kot za Francoze in s tem tudi minimalna pla?a. Francoska vlada je ustrezen paragraf že vstavila v reformni osnutek za pospešitev gospodarstva. Uredba bo veljala za mednarodne transporte in kabotažo. O tranzitnem prometu v tem odlomku ni govora. Trenutno je minimalna pla?a v Franciji pri 9,61...Read more


25.03.2015

Spremembe v madžarskih predpisih o davku na dodano vrednost

Od za?etka leta 2015 je na sosednjem Madžarskem v veljavo stopil nov zakon EKAER. Cilj te odredbe je zmanjšanje goljufij pri davku na dodano vrednost v transportu po madžarskih cestah. Za Vas smo glede tega povzeli vse pomembne informacije v naslednjih povezavah:http://www.ahkungarn.hu/http://www.gw-world.si/ekaer-v-madarsku/http://ekaer.hu/sk/Read more


25.03.2015

Naša stranka meseca

Z „my Premium Pellets“ lahko samo zmagate. Matthias Kröll, Eibiswald, je samostojno vstopil na trg lesnih surovin leta 2013 z izdelkom  „my Premium Pellets“. "Kakovost materiala, izvor in pridelava so vedno v središ?u," pravi Kröll. Njegovi peleti so iz 100 % smreke, strogo testirani po normativih European Pellet Councils (evropski odbor za pelete) ENplus in ustrezajo kakovosti razreda A1. To je...Read more


25.03.2015

Opraviti dobro delo je darilo

Kdor ne stori ni?esar za druge, ne naredi ni?esar zase. 16. marca 2015 je Christoph Jöbstl, generalni direktor JÖBSTL Holding GmbH, predal donatorsko darilo v višini 1.500,- evrov poslovodji in direktorju Odilien-Instituta Mag. Petru Habererju. Znesek bo porabljen za nabavo Braillovega tiskalnika za kreativne delavnice štajerskega Odilien-Instituta, ki se zavzema za slabovidne in slepe ljudi....Read more


22.12.2014

Optimizacija storitev podjetja Bella Italia

Uporabniki italijanskega ponudnika kosovnega blaga špedicije JÖBSTL pri?akujejo nadaljnjo optimizacijo storitev. Obstoje?e partnerstvo z Italijanskim podjetjem One Express bomo sedaj razširili še na Joebstl d.o.o.-podružnico v Ljubljani.  Od 12. Januarja 2015naprej, nudimo slovenskim strankam dnevne odpreme zbirnika iz Ljubljane v Italijo in nazaj.Za znamko One Express stoji sistemsko združenje...Read more


22.12.2014

Uspešno partnerstvo & ustreza:

S podjetji MAN & Hirschmugl nas povezuje ve?letno in zaupanja vredno partnerstvo. Ravno v ?asu  hitrih gospodarskih sprememb, so v voznem parku potrebna zanesljiva in kompetentna partnerstva. MAN sodi med naše pomembne dobavitelje že 15 let in s svojimi gospodarskimi vozili prispeva k visoki kakovosti, ustreznosti in zanesljivosti tudi naših storitev. Tudi  sodelovanje s podjetjem Hirschmugl se...Read more


22.12.2014

Leto 2015 prinaša 15 novih EURO 6 vozil

Potem, ko smo že zgodaj za?eli naš vozni park posodabljati z okolju prijazno motorno tehniko EURO 6, to pot dosledno nadaljujemo naprej. Z za?etkom leta 2015 bomo naš vozni park pove?ali s 15 tovornjaki najnovejše generacije EURO 6. To je pet vozil znamke MAN TGX, kot tudi vozila podjetja Daimler in sicer vle?na vozila tipa Mercedes Benz Actros. Oba tipa vozil bomo vklju?ili za transporte v...Read more


21.12.2014

Driving home for Christmas

Prisrcno se Vam zahvaljujemo za izkazano zaupanje in za sodelovanje v letošnjem letu. V letu 2015 se bomo znova potrudili, da bomo podkrepili in še naprej razširili naše partnerstvo. Ob Boži?u nam je še posebej pomembno, da za pomo?i potrebne in nemo?ne ljudi premaknemo nepredvideno. Veselimo se, da podpirate našo JÖBSTL dobrodelno akcijo v dobro Odilien inštituta za slabovidne ali slepe...Read more


04.12.2014

Proste skladiš?ne površine za industrijo in trgovino

Na Jöbstlovih lokacijah v Avstriji, v krajih: Wundschuh in Pichl bei Wels, so še proste skladiš?ne kapacitete. Možnosti so tako za blok kot tudi regalno skladiš?enje blaga. V našo ponudbo storitev med drugim spadajo: sortiranje, pakiranje, evidentiranje v sistemu WMS, skeniranje in sledenje s pomo?jo internetnega inforamcijskega sistema SCHERLOGG, kateri vam kadarkoli omogo?a hiter dostop do...Read more


04.12.2014

Vozni red v ?asu praznikov

Da Vam olajšamo na?rtovanje bližajo?ih praznikov, najdete pod naslednjo povezavo na?rtovane odhode podjetja JÖBSTL za ?as med boži?em 2014 in za?etkom leta 2015. Pred tem in potem vozijo naše narodne in mednarodne linije po obi?ajnem voznem redu. O naših ?asih odhoda ...Read more


04.12.2014

Vsak dan eno zeleno dejanje...

Naše mišljenje in dejanja sta zaznamovala ekološka sprejemljivost in trajnost. Pri nas ima skrb za varovanje planeta posebno mesto. Z enako skrbnostjo upravljamo tudi s pošiljkami naših kupcev in prevzemamo odgovornost do našega  zelenega planeta. Zelena miselnost »think green« je za nas ekološka vizija. Zeleno vizijo smo dokumentirali v našem okoljskem priro?niku, z veliko koristnimi...Read more


04.12.2014

Povišanje cestnine 2015

Kot poro?a ASFINAG, bodo s 1. januarjem 2015 cestninske tarife na avtocestah in hitrih cestah za tovornjake in avtobuse zaradi inflacije prilagojene za 1,60 %. Osnova za to je harmonizirani indeks cen življenjskih potrebš?in (HICP). Prav tako bo povišan – in to iz 15 na 20 % – zakonsko predviden cestninski pribitek na avtocesti A12 Inntal med državno mejo Kufstein in Innsbruck-Amras, ki bo pobran...Read more


04.12.2014

Z majhno lu?ko osvetljujemo poti...

Ob ?asu Boži?a, je pri nas vedno pestro dogajanje. Kot transportno-logisti?no podjetje se ?ez vse leto trudimo, da v svet popeljemo trajna sporo?ila. Naša zavzetost pomo?i potrebnim ljudem je tudi  v adventnem ?asu še posebej velika.Tako tudi letos podpiramo SOS Kinderdorf v Stübingu in Odilien Inštitut za Slabovidne in slepe ljudi v Gradcu.Read more


11.11.2014

Nove sinergije z novim partnerjem SLM

JÖBSTL Holding GmbH je pridobil nov delež v SLM Spedition & Logistik Gesellschaft m.b.H. Skupaj z našim novim partnerjem želimo  tako vzpodbuditi širitev logisti?nih storitev. Organizacijsko bomo trenutno lokacijo JÖBSTLA v Wiener Neudorfu do konca leta 2014 preselili in integrirali v prostore SLM. S povezavo naših skupnih prednosti se odpira nov potencial kot mobilen ponudnik. Read more


10.11.2014

Zagotovljena dostava z novimiCargoline storitvami

S 1. oktobrom 2014 je kooperacija kosovnega blaga Cargoline razširila svoj evropski portfelj s storitvami „Night Line Europe Priority“ (prednostni prevoz pošiljke), „Night Line Europe Fix“ (dostava na željen dan) in storitev dobavnice „Night Line Europe Receipt“. Poleg tega sta bila pove?ana doseg in težnostna meja obstoje?e 24 urne storitve „Night Line Europe Next Day“. Osnova za nove storitve...Read more


31.10.2014

Desetletna povezava – naše partnerstvo s Koch International

Skupaj lahko premaknemo ve?. To že deset let dokazuje naše partnerstvo s Koch International. Nemški partner Koch,  s sedežem v Osnabrücku je mo?no zasidran v zdravstveni in farmacevtski logistiki. Od leta 1900 je družina Koch odgovorna za transport– živijo osnovno ekonomsko znanje v skrbi za okolje in za skrbno uporabo surovin ter za socialno zavzetost. Skupaj smo zrastli kot ve?letni partnerji...Read more


31.10.2014

Desetletna zvestoba – odlikujemo naše zaposlene!

Brez naših fantasti?nih zaposlenih JÖBSTL ne bi bil to, kar smo. V okviru našega letošnjega jesenskega praznovanja; smo odlikovali številne zaposlene za njihovo ve?letno zvestobo podjetju. Na primer Monika Sammer, ki v prodaji že 30 let; daje najboljše od sebe. Ali Sonja Graf v organizaciji in Klaus-Horst Schnabl in Alois Zinser, ki  kot voznika tovornjaka, strast do transporta in logistike...Read more


31.10.2014

JÖBSTL stavi na mo?, pogum in vztrajnost

Gibanje je naša prednost. JÖBSTL jasno stoji za vztrajnost, dinamiko in vzdržljivost.  Vse to pa so tudi zna?ilnosti, ki jih maratonec Erwin Huss že 10 let vztrajno dokazuje na Ironmannu. Tokrat se je Štajerc na Mallorci  uspel kvalificirati na tekmovanje za Ironnman SP 2015. S ?asom 9:21:10 je Huss med 380 udeleženci v skupnem seštevku dosegel 42 mesto – do sedaj, svoj najboljši rezultat. Zdaj...Read more


29.09.2014

Sodelavka meseca – Sandra Veronig

Pri JÖBSTLU se veselimo, da tudi tokrat odlikujemo dolgoletno sodelavko za njene izvrstne dosežke. Sandra Veronig dela v podjetju 15 let. Svojo poklicno pot je za?ela v JÖBSTLU na oddelku za jug. Na oddelku za zahod FTL/LTL (Full Truck Load/Less than Truck Load) je bila odgovorna za odvijanje uvozov kot tudi za administracijo. V osebnem življenju se naša Sandra trenutno veseli prihajajo?ega...Read more


29.09.2014

Proste logisti?ne površine za industrijo in trgovino

V Pichl pri Welsu, Wundschuhu in Spielfeldu so ponovno proste logisti?ne površine posebej za industrijske in za trgovske namene. Gospod Gerhard Schadenbauer se veseli Vašega povpraševanja.Read more


29.09.2014

Stranka meseca – GC-Gefahrgut-Consulting

Zaupanje je dobro, kontrola je boljša in najboljše je zavarovanje – predvsem pri nevarnem blagu. Pomemben partner pri nevarnem blagu je podjetje GC - Gefahrgut-Consulting, pod vodstvom Eve Koller. Z njenim obširnim znanjem, prilagodljivo storitvijo kot tudi z varnim rokovanjem in zavarovanjem nevarnega blaga skrbi zato, da vsaka pošiljka prispe po najvarnejši poti na cilj. Poleg tega podjetje...Read more


29.09.2014

Vzorno – dan smeha

V ?ast Heinza Musterja, o?eta teniške legende Thomasa Musterja, so v golf klubu Murstätten izvedli tako imenovan Charity Scramble, golfski turnir v dobre namene. Turnir so organizirali Triple Bogey Club,  Rotary Lipnica kot tudi družina Muster. Tudi podjetje JÖBSTL je sodelovalo in si priigralo neto rezultat.   S ?istim dobi?kom prireditve, v višini € 18.000,- in pod patronatom Inge Muster...Read more


15.07.2014

Skupaj namesto sami & ustreza

Podjetji Brigl in Carretta e Facio sta dolgoletna poslovna partnerja JÖBSTLA. S tema špedicijama sodelujemo predvsem pri izvedbi ve?jih projektov v smeri jug. Obe podjetji imata veliko izkušenj ter zmogljivosti, ki jima omogo?ajo tudi z obsežnejšim volumnom pošiljk upravljati ustrezno kakovostno. Tako s podjetjem Brigl kot tudi s podjetjem Carretta je na voljo neposredna povezava iz Wiener...Read more


15.07.2014

Prosti skladiš?ni prostori v Wundschuhu in Spielfeldu

Na lokacijah Wundschuh in Spielfeld so na voljo še prosti skladiš?ni prostori,kjer je možno tako blok kot tudi regalno skladiš?enje. V našo ponudbo storitev med drugim spadajo sortiranje, pakiranje, evidentiranje v sistemu WMS, skeniranje in sledenje s pomo?jo našega internega informacijskega sistema SHERLOGG, ki Vam kadarkoli omogo?a dostop do podatkov o stanju zalog, rezervacijah in premikih,...Read more


15.07.2014

Za nakladalce in razkladalce & ustreza

Terensko zmogljiv in spreten na ozkem prostoru, JÖBSTL-ov mobilni vili?ar se znajde tudi na težkem terenu. To so prednosti, ki so v celoti opazne predvsem pri dostavah na gradbiš?a. S pomo?jo tega 4-potnega vili?arja lahko blago vseh vrst na svoj cilj pripeljete u?inkovito in varno. Olajšajte svoje poti in se ob možnem zanimanju javite pri g.Gerhardu Schadenbauerju.Read more


15.07.2014

Omejitev prometa med poletjem po Evropi 2014

Kot vsako leto bo tudi letos v avgustu zaradi ?asa letnih dopustov v Italiji (t.i. Ferragosto) omejen pretok blaga.   V zvezi z zbirnimi prevozi, kot tudi delnimi in kompletnimi nakladi, Vas prosimo, da se posvetujete z našimi sodelavci v eni izmed naših poslovalnic.   Po potrebi je izvedba izrednih prevozov, seveda mogo?a. Pregled vseh omejitev prometa med poletjem po Evropi...Read more


13.06.2014

Stranka meseca: Roger Elektronische Bauteile

Podjetje Roger Elektronische Bauteile, z glavnim sedežem v Wiener Neustadt, je bilo ustanovljeno leta 1985 pod okriljem društva Schmittgruppe.  Široko delovno podro?je med drugim zavzema ohišja, klimatske naprave, upravljalne stroje in raznovrstne posami?ne elektri?ne dele. Osnovna kompetenca podjetja so industrijske stikalne omare in industrijska ohišja. Obsežen katalog proizvodov v povezavi z...Read more


13.06.2014

&Xund-Wandertag & ustreza.

Gibanje je naša mo?. Zato zaposleni pri JÖBSTLU vedno skrbimo, da ostanemo v dobri kondiciji. Nazadnje spet pri &XUND Wandertag, kjer smo prehodili JÖBSTLOVO vinogradniško posest, ki je v osr?ju vinogradnikov v Gamlitzu. Vreme sicer ni bilo popolno, zato pa smo bili toliko bolj veseli, ko smo se okrep?ali – imeli smo dolge odmore za pokušnjo sirov in vin. &XUND Wandertag smo prijetno zaklju?ili...Read more


13.06.2014

Ed´s Tour durch die Natur – zdaj se za?ne!

"Ed´s Tour durch die Natur" se glasi letošnji JÖBSTLOV interni fotografski nate?aj. Vsak zaposleni lahko fotografijo Eda pred najlepšo naravno kuliso v spomin naloži na Facebook. In tukaj je odlo?ilen Vaš glas. Okronajte Vašega zmagovalca, fotografija z najve? vše?ki zmaga. Imejte torej odprte o?i – sigurno se bodo tudi letos zbrale sijajne spominske fotografije!Read more


13.06.2014

Jöbstl je nor na nogomet & ustreza

Svetovno prvenstvo je pred vrati in JÖBSTL bi že zdaj rad vedel, kdo bo svetovni prvak. A veste? ?e imate namig, ga pošljite na fussballnarrisch@joebstl.at z zadevo „Weltmeister Tipp“ in z malo sre?e lahko zmagate eno od 5 ekskluzivnih JÖBSTLOVIH nogometnih žog – priložnost, ki je ne smete zamuditi. Vsaka stava, ki jo dobimo do nedelje, 15. junija, do polno?i, se upošteva. Bodite pozorni...Read more


06.05.2014

JÖBSTL pokaže kako & ustreza.

Podjetje JÖBSTL si je zadalo za nalogo, odgovorno stopiti na dolgotrajnejše poti. O tem se je z obiskom našega podjatja v Wunschuhu, v torek, 22. 4. 2014, osebno prepri?al tudi predsednik avstrijske štajerske gospodarske zbornice Ing. Josef Herk. Po pozdravu lastnika Kurta Jöbstla, uprave Mag.(FH) Kurt Jürgen Jöbstla ter Christopha Jöbstla in drugih zaposlenih špedicije, je Ing. Herk pokazal...Read more


05.05.2014

Pisno okoljsko ozaveš?eni & ustreza.

Kot del našega programa Earth Friendly se veselimo na JÖBSTLOV okoljski priro?nik. Ta je v nastajanju in obljublja, da bo dober priro?nik z nasveti in triki, s katerimi lahko privar?ujemo energijo, denar in ?as. Prav tako nas bo informiral o naši dolgotrajnejši filozofiji podjetja in z njo povezanimi prizadevanji. Zainteresiranim, lahko tako podamo naše znanje o ekološkem življenju, katerega...Read more


05.05.2014

Selitev kon?ana & ustreza.

Kot smo poro?ali v prejšnjem glasilu, smo v Sloveniji našli novo, ve?jo lokacijo. Z Denisom Miklinom, vodjem poslovalnice, smo uspešno kon?ali selitev. Zaradi modernizacije in ve?jega skladiš?nega ter odlagalnega prostora, gledamo v naši poslovni enoti v Ljubljani v dolgotrajno in uspešnejšo prihodnost na podro?ju zahodne Evrope.JOEBSTL d.o.o.Brnciceva ulica 45SI-1231 Ljubljana - CrnuceRead more


11.04.2014

JÖBSTL se v Sloveniji seli na novo lokacijo & ustreza.

Po 11 letih je ?as, da našo lokacijo v Ljubljani podvržemo temeljitemu spomladanskemu ?iš?enju. Ne bomo pa samo malo pometali, ampak bomo kar pošteno nekaj premaknili – izkoristili bomo priložnost in v celoti preselili slovensko lokacijo na nov naslov. Pred kratkim imenovan vodja poslovalnice Denis Miklin se veselilimodernizacije in ve? skladiš?nega in odlagalnega prostora. Iz nove lokacije lahko...Read more


11.04.2014

JÖBSTL v Wiener Neudorf & ustreza.

Nova lokacija v informacijskem središ?u IZ-Niederösterreich Süd v Wiener Neudorfu je odli?no sprejeta. Poleg ve?jega skladiš?nega prostora in novih možnosti temperaturno vodenega skladiš?enja sodi k bistvenim prednostim neposredna povezava na avtocesto A2, od katere imajo naše dunajske stranke korist že od januarja.Vodja poslovalnice Gerhard Schadenbauer in njegova 8 glava ekipa se že po?utijo...Read more


11.04.2014

Nau?eno je nau?eno - okolju prijazno & ustreza

Pove?ati u?inkovitost, zmanjšati izpust CO2 – to sta pomembna cilja podjetja JÖBSTL. K dosegu teh ciljev sodi na eni strani najnovejše tehnološko znanje, na drugi strani podpiranje in vzpodbujanje razvoja in dodatnega izobraževanja zaposlenih. Na primer s šolanjem voznikov. Redni te?aji služijo okolju prijaznemu odnosu in skrbni uporabi surovin v prometu, kot tudi prometni varnosti. Tokrat so...Read more


11.03.2014

JÖBSTL D.O.O. z novim vodstvom

V naši slovenski podružnici imamo kadrovske spremembe. Denis Miklin bo novi direktor in bo prevzel vodstvo podjetja. Že v preteklosti je merodajno sodeloval pri gradnji in širitvi naše slovenske podružnice in ima dolgoletne izkušnje v špediciji in logistiki. "Z Denisom Miklinom imamo pravega strokovnjaka, da lahko našo storilnost za slovensko gospodarstvo še mo?neje nadgradimo," tako Christoph...Read more


11.03.2014

JÖBSTL naredi prostor & ustreza

JÖBSTL je ekspandiral in adaptiral skladiš?ne površine v Wundschuhu. Strateška razširitev ni samo v korist lokalnim podjetje, ki želijo razširiti svoje skladiš?e. Za stranke izven avstrijske Štajerske služijo nove površine kot prakti?no skladiš?e za dobave v smeri jugovzhoda. To zelo skrajša dobavni ?as v tem pomembnem trgu. Oglasite se pri nas za podrobnejše informacije. Kontaktne informacije...Read more


11.03.2014

Okolju prijazno z EMAS & ustreza.

JÖBSTL ne mara praznih besed. Raje smo dejavni. Že leta 1999 se je vodstvo zavezalo k okolju primernemu in odgovornemu delovanju in podjetje JÖBSTL je bilo kot prva avstrijska špedicija sprejeta v okoljski seznam. Tej poti smo zadnjih 15 let dosledno in z dolgotrajnim u?inkom sledili, kar smo pred kratkim ponovno dokazali pri uspešno opravljeni kakovostni in okoljevarstveni reviziji iz strani...Read more


11.03.2014

Ed ne more odnehati & ustreza.

Sre?ni dobitniki Ed’s World Tour 2013 so svoje nagrade že prejeli. Prisr?ne ?estitke! Ed že hrepeni po daljnih deželah. Tokrat ga vle?e na deželo. Pri "Edov izlet v naravo 2014" bo Ed poziral v najlepših naravnih pokrajinah za dih jemajo?e fotografije. Strokovna žirija bo iz deset fotografij z najve? vše?ki na Facebooku izbrala zmagovalca. Ve? podrobnosti sledi.Read more


11.03.2014

Stranka meseca: Reform-Werke Bauer & Co GmbH

Reform-Werke Bauer & Co GmbH iz Welsa, proizvajalec kmetijskih strojev s 400 delavci, skrbi, da imajo kmetje tudi na težko prehodnih terenih mo?no, motorizirano podporo. Posebni modeli – "Muli", Mounty" in "Metrac" – lahko varno in u?inkovito obvladajo najbolj strma pobo?ja in so v celoti proizvedeni v podružnici v Welsu. Tako kot JÖBSTL so Reform-Werke v družinskem lastništvu in to že v tretji...Read more


28.01.2014

Ed, rde?i logotip podjetja Jöbstl

Ed (&), rde?i logotip podjetja Jöbstl, je bil 10 tednov na poti po svetu. Od New Yorka, Londona, Dunaja, Ljubljane, Budimpešte, ... Ed je vedno zraven! Gre na kopanje, leži na plaži, se vzpenja na hribe, obiskal pa je tudi adrenalinski park. Zaposleni v podjetju JÖBSTL so objavili svoje fotografije iz dopusta z Edom. Prav zanima nas, kje vse se bo Ed še potepal. Ve? o ED-u (& ) najdete na naši...Read more


28.01.2014

& - Ed na svetovni turneji

Ste že opazili, da se na Facebooku množijo fotografije Eda, ki potuje po svetu? Vsi zaposleni pri JÖBSTLu lahko vzamejo s seboj na potovanje rde?i & in s tem zadenejo potovanje. Naj bodo vozniki, kurirji, skladiš?niki ali administrativni delavci – Ed gre preko meja in vi ga lahko v živo spremljate. Bodite z nami v koraku in nas obiš?ite na Facebook strani!Read more


28.01.2014

Vpeljava sistema za upravljanje dokumentov

Konno je tako dale? - Jöbstl od 1. februarja 2013 uporablja internet in njegove možnosti, da svojim strankam omogo?i dostop do objavljenih potrdil o dostavi pošiljk. Poleg tega smo k našemu informacijskemu sistemu "SHERLOGG" dodali še zmogljiv sistem za upravljanje dokumentov (DMS) in vam lahko tako v bodo?e ponudimo še dodatne funkcije: --> takoj dostopna potrdila o dostavi: POTRJENE...Read more


1
Partner im CargoLine Logistics Network

Kontakt

JÖBSTL Gesellschaft m.b.H.
Gewerbepark 1
A-8142 Wundschuh

T: +43 3135 501 - 0
F: +43 3135 501 - 19
E: office@joebstl.at
W: www.joebstl.at

Firmendaten